Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Meerjaren beleidsplan 2010 – 2017 ©VHZC


Gerealiseerde projecten en lopende activiteiten.Algemene informatie


Met de traditionele zeilende chartervaart worden dagtochten en meestal vaarvakanties gemaakt, variërend van 1 dag tot meer dan 4 weken, nationaal, binnen

Europa en wereldwijd. Nederlandse Zeilvakanties bieden de perfecte manier om echte historische ervaringen in Nederland op te doen. In ons land biedt het

zicht vanaf een schip hele verrassende perspectieven.

Het gaat om ruim 1,2 miljoen overnachtingen per jaar met een grote economische invloed op de regio’s waar deze schepen ligplaats nemen.


Maar er is meer!

Deze ruim 400 zeilende passagierschepen voldoen aan de hoogste Nederlandse en Europese veiligheidseisen. Al deze schepen worden regelmatig gekeurd,

voortdurend in optimale staat gehouden en moeten minimaal eens per 4 jaar een uitgebreide hellingbeurt ondergaan voor keuring, aanpassingen,

controles en reparaties. Tuigage en zeilen moeten regelmatig gekeurd en vervangen worden. Een aantal wereldwijd varende Nederlandse zeilende

zeeschepen voldoen aan de internationale Solas- eisen voor de vaart in internationale wateren en worden vaker gekeurd.

De Nederlandse zeilende beroeps- chartervloot betekent tevens werkgelegenheid voor een groot aantal maritieme toeleveranciers en uitvoerende bedrijven

zoals scheepswerven. Deze voldoen aan de strenge Nederlandse milieueisen. Quotes:


"wind en zon is gratis" " van A naar B zonder CO2"“zeilen is een dure manier om goedkoop en duurzaam vooruit te komen”Doelstellingen (uit de notariële akte van oprichting VHZC)


"De Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie heeft als doel het wereldwijd bevorderen, stimuleren, ondersteunen en promoten van de Nederlandse

zeilende beroeps- en handelsvaart. Als vanouds toonaangevende zeevarende natie kan Nederland weer het voortouw nemen op het gebied van ecologisch

varen met zeilschepen, het herstel en de toekomst van de Nederlandse zeilende beroepsvaart, het behoud van de Nederlandse kennis van scheepvaart,

scheepsbouw en scheepsonderhoud van zeilschepen".Voor het beleidsplan en de financiële gegevens van de VHZC zijn de betreffende copyrights van toepassing.


Door het openen van het beleidsplan(nen) en de financiële gegevens van de VHZC gaat u akkoord met deze copyrights (link naar copyrights).


Het meerjarenbeleidsplan is voor de duidelijkheid gesplitst in 3 delen:I Beleid op korte termijn 2010 - 2011

* aandacht voor de Nederlandse zeilende beroeps chartervaartII Beleid op middellange termijn 2011 - 2017

* focus op duurzame en ecologische aspecten

* hybride en moderne aandrijftechnieken, zonne- en windenergie voor duwboten in de "milieuzone's " van Nederlandse binnensteden

* veiligheid aan boord van Nederlandse zeilende passagierschepen en promotie lees verder via deze link

* VHZC Scheeps Journaal en marketing campagne

* realisatie van een aantal startpagina’s op o.a. Startpagina.nl

* VHZC op beurzen en tentoonstellingenIII Beleid op lange termijn 2010 - ______

* project "Noord", realisatie van een zeilend opleidingsschip

* een veelomvattend project "Aan de wal" - de combinatie van een aantal lopende projecten

* moderne trekschuiten langs oude jaagpaden door Zuid Hollanden


* het financiële deel (link)
De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht

en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.©2008 -2015 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C