De Verenigde Hollandse Zeil Compagnie


De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC) stelt zich tot doel de hele Nederlandse Beroeps Zeilvaart met alle ruim 400,

doorgaans historische zeilschepen en varend Nationaal erfgoed nationaal en internationaal te promoten.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) strekt de voorlichting hoofdzakelijk uit naar consumenten


Met betrekking tot internationale en Europese marketing en promotie van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart met zeilende passagiersschepen

en de negatieve berichtgeving hierover in de media.


In regelmatig in de nationale en internationale pers en sociale media verschijnende berichtgeving m.b.t. problematiek van de Nederlandse vloot

zeilende passagiersschepen op de Oostzee wordt de suggestie gewekt dat de veiligheid van de Nederlandse zeilende passagiersschepen niet op orde is.

There’s no smoke without a fire !

Deze negatieve roem van de Nederlandse zeilende passagiersvaart snelt elke positieve promotie en/of marketingcampagne ver vooruit, neemt inmiddels

onacceptabele vormen aan en veroorzaakt voor de hele vloot Nederlandse passagierszeilschepen, niet alleen in de Oostzee, significant economische schade.

Er wordt door diverse organisaties gewerkt aan de juiste berichtgeving in deze aangelegenheid.


Bruine Vloot versus Zeilvaart

De gedateerde omschrijving "Bruine Vloot" voor de hedendaagse Nederlandse Zeilvaart geeft in toenemende mate problemen en aanleiding tot precedenten,

met name dat te pas en te onpas de "Bruine Vloot" consequent niet gelijkgetrokken wordt met de "gewone" reguliere beroepsvaart.

In april 2016 heeft de VHZC deze situatie kenbaar gemaakt aan de politiek met het verzoek de zeilvaart te erkennen als beroepsvaart.

©2008 -2017 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C