Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Financiën VHZC


Fondsenwerving


- De vloot van ruim 400 zeilschepen

Een deel van de fondsen wordt gegenereerd door de jaarlijkse vrijwillige donaties van de deelnemende schippers aan de VHZC t.b.v. de dagelijkse gang

van zaken van de stichting, website’s en algemene kosten. Voor 2010 t/m 2012 gingen wij uit van een vrijwillige bijdrage van € 35 per jaar per schip.

Met ingang van 2013 hebben wij de vrijwillige bijdrage aangepast aan de capaciteit van de schepen, gemeten naar het aantal dagtochtenplaatsen van de

schepen. Onder het motto: “Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen” vragen wij vanaf 2014 een vrijwillige bijdrage

van € 1 (een euro) per dagtochtenplaats per schip.


- Projectfinanciering

De financiering wordt gegenereerd van de diverse projecten:

* project AED’s aan boord van de schepen: --- producent/leverancier van de AED, schippers/eigenaren, sponsors;

* vrijwilligers van de KNRM voor opleidingen reanimatie+AED: --- schippers;

* project duurzaam binnenvaart (zeil)schip Fair Energy©: --- crowdfunding en deelnemende leveranciers;

* project "Aan de wal": --- met de resultaten van het project Fair Energy© de eerste CO2 -neutrale bedrijfslocatie in Leiden realiseren;

* marketing campagne “Sail Dutch”, o.a. speciale editie METRO: --- de vloot, leveranciers, sponsors;

* project Nederlands opleidingsschip "Noord": --- deelnemende partenreders in een partenrederij, sponsors, crowdfunding;

* beurzen, tentoonstellingen, evenementen: --- extra bijdragen deelnemers (o.a. leveranciers);

* VHZC Scheeps Journaal: --- adverteerders.


De VHZC ontvangt, afhankelijk van de omvang van haar activiteiten t.b.v. de projecten een kostendekkende vergoeding.


- Diversen

* giften, schenkingen en donaties door derden


Besteding

In het beleidsplan is vermeld waar aan de VHZC de ter beschikking gestelde fondsen zal besteden, overeenkomstig haar doelstellingen en statuten.

- marketing activiteiten ter bevordering van de Nederlandse zeilende beroeps chartervloot;

- website www.vhzc.nl / www.saildutch.nl / diverse startpagina's;

- publiciteit: uitgave VHZC Scheeps Journaal, free publicity, speciale editie's;

- beurzen, tentoonstellingen, evenementen;

onderzoek en voorbereidingen voor de onderstaande projecten:

- duurzaam varen met Fair Energy©;

- "Aan de wal"

- AED aan boord;

- Trekschuit;

- Groene duwboot;

- "Noord";

- VHZC Symposium, gepland 2016
Jaarstukken


* de stichting VHZC is op 28 december 2009 opgericht.

* over de laatste 3 dagen van 2009 zijn geen jaarstukken opgemaakt, deze zijn opgenomen in de openingsbalans van 2010.

* 2010 en 2011 zijn de jaarstukken op aanvraag beschikbaar.

* vanaf 2012 worden de jaarstukken (Balans en Winst & Verlies) op de site van de V H Z C gepubliceerd.De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht

en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.

©2008 -2015 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C