Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Meerjaren beleidsplan 2022 – 2026 ©VHZCVI Lange termijn 2022 - 2026


Project "Aan de wal" (combinatie van een aantal lopende projecten)


* Bevorderen van een aantal projecten aan de wal, onder andere ligplaatsen voor Varend Erfgoed in historische havens.

* Update: Gedurende 2023 zijn plannen voor Varend Erfgoed in Leiden ontwikkeld.


Meer informatie op de projectpagina Varend Erfgoed (in Leiden)
* Door de omstandigheden en in verband met de maatregelen t.g.v. het SARS-CoV-2 virus hebben vanaf 2020 t/m 2022 geen activiteiten plaatsgevonden.

Een aantal projecten zijn door andere onderstaande omstandigheden al eerder beëindigd.


Promotie van Nederlands beroepsmatig zeilende chartervaart, met ± 400 schepen 's werelds grootste vloot historische zeilschepen.


* Update: Sinds medio 2016 zijn wij met de vermelding van Nederlands beroepsmatig zeilende chartervaart op deze website gestopt.


Wij presenteerden vanaf 2012 tot 2018 alle ruim 400 schepen op een beter toegangelijke manier op diverse pagina's van Startpagina:

zeilcharterschepen.startpagina.nl (Nederlandse zeilschepen in de chartervaart)

zeilschepen.startpagina.nl (Nederlandse zeilschepen)

zeilvracht.startpagina (zeilende vrachtschepen)

wintercharterschepen.startpagina (voor sfeervolle evenementen en bijzondere bestemmingen in de winter)

chartervaart.startpagina (specifieke leveranciers, o.a. voor de zeilvaart)

* Update: Door gebrek aan belangstelling vanuit de zeilende beroepsvaart hebben wij helaas moeten besluiten om met ingang van 2019 alle

(betaalde) vermeldingen via Starpagina.nl te beëindigen.* Update: Promotie en financiële ondersteuning

Net zoals veel stichtingen en verenigingen missen wij in toenemende mate de financiële ondersteuning van giften en sponsors.

Sinds medio 2018 zijn wij hierom gestopt met promotie op het water.


* Update project Trekschuit:

Het project Trekschuit heeft helaas geen vervolg. Wij wilden dit project gezamenlijk met de Provincie Zuid Holland opzetten als varende belevenis.

De Provincie heeft een plan ontwikkeld waarbij niet het vaarwater en/of Trekschuiten centraal staat maar de jaagpaden en bouwwerken aan de wal.


* Update project "Noord" heeft helaas geen vervolg. Wij wilden dit project gezamenlijk opzetten met de Stichting "De Delft" te Rotterdam.

Helaas is het project "De Delft" ten onder gegaan aan ontbrekende financiele middelen, m.n. door gebrek aan continuering subsidies en sponsors.

Het schip in aanbouw is verkocht, gesloopt en met onbekende bestemming verdwenen. De werf en de rest van het schip is in onderdelen verkocht.

Een tweede optie zou het kant- en klare schip "Batavia" te Lelystad zijn, echter heeft de directie van Batavialand het plan dit schip aan de wal te zetten.

Momenteel (2023) zoeken wij naar een geschikt alternatief schip.


Promotie:

Daarvoor in de plaats hebben wij inmiddels een goede relatie opgebouwd met een grote groep zogenaamde "cosplayers". Dertig als piraten verklede

semi-professionele acteurs die in wisselnde samenstelling met hun kleurijke en uitstekende kwaliteiten als toneelspelers met veel plezier tegen

kostprijs (reis- en verblijfkosten) de desgewenst de promotie van de VHZC op diverse evenementen ter hand nemen. Onder andere op en tijdens:

DelfSail, Boot Holland, Leiden Sail, Piratendag Batavia, Halloween Batavia, Sail Den Helder, Scheveningen Sail, Maritiem Museum,

Europa Park (Duitsland), filmopnames Mack Media. Door Corona hebben wij gedurende 2020 maar een evenement kunnen bezoeken:

De opening van de herbouwde attractie "Piraten in Batavia" in het Europa Park te Rust in Duitsland.

Voor meer informatie: Dutch Pirates

De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C