Copyrights ©VHZC m.b.t. Beleidsplan en financiële publicatiesBeleidsplan en financiële gegevens van de VHZC

Door het bezoek aan deze website, met name door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan (link) en de VHZC financiële gegevens

gaat u akkoord met de onderstaande copyrights:

Algemeen

Deze website bevat materiaal, zoals teksten, foto's en andere afbeeldingen en geluid.

Dit materiaal is beschermd door auteursrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in dit materiaal zijn het

eigendom van de VHZC, of de VHZC is het door de eigenaars van de rechten toegestaan deze materialen te gebruiken op deze site.

Deze website bevat ook merken, zoals het merk "VHZC" en het "VHZC" logo. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van de VHZC, of de VHZC is gemachtigd

door de respectieve eigenaren voor het gebruik ervan op deze site.

U heeft toestemming:

* alle pagina's te bezoeken

* elk van de pagina's één keer af te drukken voor persoonlijk gebruik.

* een hyperlink te plaatsen naar de home-page van onze websites.

U heeft geen toestemming:

* individuele pagina's af te drukken op papier en in oplagen te overhandigen,

* de tekst van pagina's te veranderen of aan te passen,

* de bestanden die u download te veranderen, data te "strippen" uit de bestanden,

* door de VHZC ter downloading aangeboden bestanden te verspreiden, een pagina te e-mailen naar derden in de vorm van een hyperlink naar onze website,

* een hyperlink te verstrekken die bij activering een bestand met de extensie pdf., zip, gif, psd, of jpg download,

* pagina's of tekst te plaatsen binnen een andere web-site, pagina’s of tekst te plaatsen in een z.g. Frame van een andere web-site,

* pagina's, tekst, inhoud, illustraties of aangeboden bestanden danwel informatie danwel tekst uit de aangeboden bestanden binnen andere publicaties, hetzij geschreven, gedrukt

danwel elektronisch (web, ftp, cd, dvd, nieuwsgroepen, etc.) te plaatsen.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen aan en te hebben van de VHZC.

Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (url,

bestandsnaam, titel) voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden. Vermeldt duidelijk uw naam, organisatie, adres, e-mail,

telefoon. Het verzoek dient ondertekend te zijn door de persoon die daar van rechtswege toe geautoriseerd is. Rechtspersonen dienen een kopie van de inschrijving Kamer van

Koophandel mee te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar Stichting VHZC, Zoeterwoudseweg 3, 2321 GL Leiden, Nederland.

Wij vragen u begrip te hebben voor het feit dat de VHZC niet alle verzoeken kan inwilligen die de VHZC aanbiedt op haar web-pagina's of in het VHZC Scheeps Journaal of

andere publicaties. Wij behouden ons het recht voor geen toestemming te verlenen.

Door het bezoek aan deze website gaat u akkoord met deze copyrights voor:


VHZC Meerjaren-Beleidsplan (link)


VHZC financiële gegevens 2012 (link)


VHZC financiële gegevens 2013 (link)


VHZC financiële gegevens 2014 (link)


VHZC financiële gegevens 2015 (link)


VHZC financiële gegevens 2016 (link)


VHZC financiële gegevens 2017 (link)


VHZC financiële gegevens 2018 (link)


VHZC financiële gegevens 2019 (link)


VHZC financiële gegevens 2020 (link)


VHZC financiële gegevens 2021 (link)


VHZC financiële gegevens 2022 (link)


Stichting VHZC, 2023

©2008 -2023Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C