VAREND ERFGOEDWonen op het water, zoals dat in Nederland

gebruikelijk is op vastliggende woonarken,

historische schepen en varend erfgoed, is in

november 2022 op de lijst immaterieel erfgoedvan UNESCO geplaatst.

Nederland heeft veel historische binnensteden met

havens, grachten, vaarten en kanalen waar

varend erfgoed welkom is en mooie ligplaatsen

beschikbaar zijn voor prachtige historische schepen.

Een aantal gemeentes hebben hiervoor

historische havens aangelegd waar deze schepen,

samen met historische gebouwen als ensemble

een blik in het rijke verleden mogelijk maken.

Er valt nog een hoop te doen ..... in.....Leiden
HISTORISCHE SCHEPEN IN LEIDEN

VAREND ERFGOED

Na afloop van het succesvolle evenement Sail Leiden 2018

met ruim 100.000 bezoekers, werd door velen de hoop

uitgesproken om het evenement binnen afzienbare tijd te

herhalen.

Er zijn meerdere oorzaken waardoor het niet is gelukt tot

nu toe. Inmiddels zijn er plannen voor een afgeslankte

editie in 2024 in het kader van het 50 jarige jubileum van

de LVBHB (Landelijke Vereniging voor Behoud van het

Historisch Bedrijfsvaartuig, LVBHB)

samen met de FVEN (Federatie Varend Erfgoed

Nederland, FVEN)Bekend met het evenement Sail Leiden 2018?


Opening Sail Leiden 2018

Nieuw pleidooi historische haven (LD 6-09-2018)

Sail Leiden 2018


Na afloop van Sail Leiden 2018 werd door veel

Leidenaren, burgermeester, wethouders, raadsleden,

leden en vrijwilligers van de Landelijke Vereniging tot

Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig LVBHB,

de Federatie Varend Erfgoed Nederland FVEN

en de Commissaris van de Koning Zuid Holland

wederom gepleit voor meer vaste ligplaatsen voor

varende historische schepen in Leiden

(geregistreerd Varend Erfgoed).
Hierdoor is het mogelijk om de historische ontwikkeling

van Leiden, het maatschappelijk belang van het ontstaan

van Leiden met zijn belangrijke ligging aan de Rijn, het

eeuwenlang vervoer van goederen en personen over

de Rijn en ver daarbuiten en de belangrijke positie van de

stad Leiden duidelijk en inzichtelijk te maken aan

bewoners en bezoekers.
Welkom in Leiden!

Het is zinvol om met vaste ligplaatsen voor varende

historische schepen in het centrum en vaarroutes buiten

het centrum van Leiden deze zichtbaarheid te vergroten.

Dit is haalbaar o.a. langs de sinds de middeleeuwen in

gebruik zijnde markten en kades, gelegen langs de Oude

en Nieuwe Rijn en voor een deel aan historische

‘maritieme’ locaties aan of nabij de Singels.

Hierdoor zou het mogelijk zijn om in de toekomst tevens

ongewenste situaties zoals aantrekkelijke ligplaatsen voor

‘piraten’ en eventuele ‘projecten’ en uitstallingen aan

land, hoe leuk en goed die eventueel ook bedoeld zijn,

te voorkomen.

De vaarroutes naar het centrum van Leiden

(Oude Rijn, Nieuwe Rijn, Galgewater, Trekvliet)

kunnen mede hierdoor voor een zichtbaar

fraaie entree zorgen.


Leids varend erfgoed,

op zoek naar een veilige haven

(bron: Leidsch Dagblad 14-11-2023)Verdient Leiden nog een historische haven ...

... of is Leiden een historische haven ?

(bron: Leidsch Dagblad 27-09-2023)


De stichting VHZC is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hier meer informatie over ANBI

©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C