Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Meerjaren beleidsplan 2017 – 2021 (2022) ©VHZC* Door de omstandigheden en in verband met de maatregelen t.g.v. het SARS-CoV-2 virus hebben vanaf 2020 t/m 2022 geen activiteiten plaatsgevonden.IV Lange termijn 2017 tot 2021 (2022)Promotie van Nederlands beroepsmatig zeilende chartervaart, met ± 400 schepen 's werelds grootste vloot historische zeilschepen.


* Update I: Sinds medio 2016 zijn wij met de vermelding van Nederlands beroepsmatig zeilende chartervaart op deze website gestopt.


Wij presenteerden tot 2018 alle ± 400 schepen op een beter toegangelijke manier op diverse pagina's van Startpagina:


zeilcharterschepen.startpagina.nl (Nederlandse zeilschepen in de chartervaart)


zeilschepen.startpagina.nl (Nederlandse zeilschepen)


zeilvracht.startpagina (zeilende vrachtschepen)


wintercharterschepen.startpagina (voor sfeervolle evenementen en bijzondere bestemmingen in de winter)


chartervaart.startpagina (specifieke leveranciers, o.a. voor de zeilvaart)* Update II: Promotie en financiële ondersteuning

Net zoals veel stichtingen en verenigingen missen wij in toenemende mate de financiële ondersteuning van giften en sponsors.

Sinds medio 2018 zijn wij hierom gestopt met promotie op het water. Door gebrek aan belangstelling vanuit de zeilende beroepsvaart hebben

wij helaas moeten besluiten om met ingang van 2019 ook alle (betaalde) vermeldingen via Starpagina.nl te beëindigen.

Promotie:

Daarvoor in de plaats hebben wij inmiddels een goede relatie opgebouwd met een grote groep zogenaamde "cosplayers". Dertig als piraten verklede

semi-professionele acteurs die in wisselnde samenstelling met hun kleurijke en uitstekende kwaliteiten als toneelspelers met veel plezier tegen

kostprijs (reis- en verblijfkosten) de promotie van de VHZC op diverse evenementen ter hand nemen. Onder andere op en tijdens:

DelfSail, Boot Holland, Leiden Sail, Piratendag Batavia, Halloween Batavia, Sail Den Helder, Scheveningen Sail, Maritiem Museum,

Europa Park (Duitsland), filmopnames Mack Media. Door Corona hebben wij gedurende 2020 maar een evenement kunnen bezoeken:

De opening van de herbouwde attractie "Piraten in Batavia" in het Europa Park te Rust in Duitsland.

Voor meer informatie: Dutch Pirates

Project Trekschuit, moderne trekschuiten langs oude jaagpaden door Zuid Holland, start eind 2014.

(Vaar mee op 17e t/m de 19e eeuwse snelwegen door Zuid Holland)

Update:

Het project Trekschuit heeft helaas geen vervolg. Wij wilden dit project gezamenlijk met de Provincie Zuid Holland opzetten als varende belevenis.

De Provincie heeft een plan ontwikkeld waarbij niet het vaarwater en/of Trekschuiten centraal staat maar de jaagpaden en bouwwerken aan de wal.
Project "Noord" (realisatie van een zeilend opleidingsschip)


* Voor de marketing en beeldvorming van Nederland als vanouds toonaangevende zeevarende natie, wereldwijd varend onder internationale registratie

(IMO / SOLAS) in de vaart brengen van een groot Nederlands zeilend opleiding- en tourschip, gebaseerd op een bestaand (stalen) casco zeeschip,

verbouwd en aangepast met een serieus knipoog naar ons maritiem verleden.

* Op dit schip zal gebruik gemaakt worden van de nieuwste technische ontwikkelingen en materialen wat betreft zeilvoering, staand en lopend want,

energieopwekking, energieopslag en aandrijving.

* Het schip zal dienen als ambassadeur voor de hedendaagse Nederlandse kennis op maritiem en (energie)technisch gebied. Het schip zal varen met een

vaste bemanning, 50% trainees voor de praktische opleiding in de zeilende vaart en 50% betalende reizigers. Tijdens de zeereizen worden wereldwijde

maritieme evenementen bezocht met een serieuze en imponerende Nederlandse uitstraling.

Verblijf en varen op dit schip zal een "live changing experience" zijn voor alle opvarenden en bezoekers.


* het schip zal worden gebruikt voor langdurige maritieme stageplaatsen voor zeevarenden;

* de omzet van het schip zal worden gerealiseerd door meevarende passagiers en de verhuur gedurende internationale maritieme “Sail”- evenementen;

* het project "Noord" zal naar alle waarschijnlijkheid worden uitgevoerd in de noordelijke provincies, Harlingen of Delfzijl in verband met zeehavens;

* dit project is op de tekentafel uitgewerkt, is door de aanhoudende financiële situatie helaas nog niet gestart door ontbrekende sponsors.

Update:

Het project "Noord" heeft helaas (voorlopig) geen vervolg. Wij wilden dit project gezamenlijk opzetten met de Stichting "De Delft" te Rotterdam.

Helaas is het project "De Delft" ten onder gegaan aan ontbrekende financiele middelen, m.n. door gebrek aan continuering subsidies en sponsors.

Het schip in aanbouw is verkocht, gesloopt en met onbekende bestemming verdwenen. De werf en de rest van het schip is in onderdelen verkocht.

Een tweede optie zou het kant- en klare schip "Batavia" te Lelystad zijn, echter heeft de directie van Batavialand het plan dit schip aan de wal te zetten.

Momenteel (2023) zoeken wij naar een geschikt alternatief schip.Project "Aan de wal" (combinatie van een aantal lopende projecten)


* informatiecentrum en realisatie van een aantal projecten aan de wal, de promotie van Varend Erfgoed.

* Update: Gedurende 2023 zijn plannen voor Varend Erfgoed in Leiden ontwikkeld.
De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C