Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Meerjaren beleidsplan 2014 – 2017 ©VHZC


Gerealiseerde projecten en lopende activiteiten.III Lange termijn 2014 tot 2017Project Trekschuit, moderne trekschuiten langs oude jaagpaden door Zuid Holland, start eind 2014.

(Vaar mee op 17e t/m de 19e eeuwse snelwegen door Zuid Holland)
Project "Noord" (realisatie van een zeilend opleidingsschip)


* Voor de marketing en beeldvorming van Nederland als vanouds toonaangevende zeevarende natie, wereldwijd varend onder internationale registratie

(IMO / SOLAS) in de vaart brengen van een groot Nederlands zeilend opleiding- en tourschip, gebaseerd op een bestaand (stalen) casco zeeschip,

verbouwd en aangepast met een serieus knipoog naar ons maritiem verleden.

* Op dit schip zal gebruik gemaakt worden van de nieuwste technische ontwikkelingen en materialen wat betreft zeilvoering, staand en lopend want,

energieopwekking, energieopslag en aandrijving.

* Het schip zal dienen als ambassadeur voor de hedendaagse Nederlandse kennis op maritiem en (energie)technisch gebied. Het schip zal varen met een

vaste bemanning, 50% trainees voor de praktische opleiding in de zeilende vaart en 50% betalende reizigers. Tijdens de zeereizen worden wereldwijde

maritieme evenementen bezocht met een serieuze en imponerende Nederlandse uitstraling.

Verblijf en varen op dit schip zal een "live changing experience" zijn voor alle opvarenden en bezoekers.


* het schip zal worden gebruikt voor langdurige maritieme stageplaatsen voor zeevarenden;

* de omzet van het schip zal worden gerealiseerd door meevarende passagiers en de verhuur gedurende internationale maritieme “Sail”- evenementen;

* het project "Noord" zal naar alle waarschijnlijkheid worden uitgevoerd in de noordelijke provincies;

* dit project is op de tekentafel en financieel volledig uitgewerkt, is door de aanhoudende financiële crisis helaas nog niet gestart (december 2013);

* publicatie over dit project valt medio september 2014 te verwachten (augustus 2014).
Project "Aan de wal" (combinatie van een aantal lopende projecten)


* informatiecentrum en realisatie van een aantal projecten

* het project en de locatie zal in het najaar 2015 gepubliceerd worden (december 2015)

De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.©2008 -2015 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C