Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Meerjaren beleidsplan 2010 – 2014 ©VHZC


Gerealiseerde projecten en lopende activiteiten.II Beleid op middellange termijn 2011 – 2014


* project duurzaam varen - Fair Energy© (focus op duurzame en ecologische aspecten)

Verkrijgen en verspreiding van informatie over het toepassen van standaard verkrijgbare techniek m.b.t. duurzame opwekking, gebruik en opslag van

energie aan boord van gewone zeilcharterschepen, m.a.w. in een “eilandsituatie”.

Zeilen is vanzelfsprekend een duurzame wijze van vervoer, het kan echter beter. Te denken valt o.a. aan aandrijving, generatoren, zonnepanelen, accu’s,

energieverbruik en hergebruik. Als varend voorbeeld wordt een bestaand authentiek motorvrachtschip uit begin vorige eeuw voorzien met deze

toepassingen, o.a. de ombouw van de hoofdmotor en hulpmachines op milieuvriendelijke brandstoffen, toepassing zonnepanelen en energieopslag, hybride

systemen, het (her)invoeren van een z.g. steunzeil en koproer. Als voorbeeld hoe het kan, wat de (on)mogelijkheden zijn en vooral wat het kost, bruikbare

resultaten voor de consument. Dit alles in eerste instantie t.b.v. de Nederlandse charterschipper en vervolgens voor de "gewone" consument aan de wal.

Tijdens de beurs Klassieke Schepen 2010 met als thema "duurzame en ecologische aspecten" heeft de stichting VHZC een begin gemaakt, op dezelfde

beurs is dit in 2011 gecontinueerd met demonstraties van o.a. windturbines, zonnepanelen en accu's. Diverse fabrikanten gaven hier praktische invulling

voor het varen met een 100% duurzaam schip. De presentatie van de voorlopige resultaten zullen regelmatig plaatsvinden.

Dit project zal worden voortgezet als project Fair Energy©* project "Aan de wal" (met "Aan de wal" wil de VHZC met de resultaten van het project Fair Energy© de eerste CO2 -neutrale bedrijfslocatie in Leiden realiseren)* project AED aan boord (veiligheid aan boord van zeilende passagierschepen, voortzetting 2014)


Op initiatief van de VHZC en in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting wordt dit project uit 2011/2012 voorgezet:

Bent u voorbereid op een hartstilstand? ~~~ En hoe is dit bij u aan boord?

Het doel van dit project is de plaatsing van 50 AED’s aan boord van zeilcharterschepen en het geven van opleidingen reanimatie+AED op locatie aan

boord van de betreffende schepen door medewerkers van de KNRM. Dit afronding van dit project is gepland eind 2014 / begin 2015* project "Groene Duwboot" (hybride en moderne aandrijftechnieken, zonne- en windenergie voor duwboten in de "milieuzone's " van Nederlandse binnensteden).* publiciteit - VHZC Scheeps Journaal en marketing campagne

Uitgave van het VHZC Scheeps Journaal (ISSN 1877-797X) het VHZC e-journaal en free publicity d.m.v. publiciteit in de media, radio, TV, schrijvende

pers, waaronder ook de realisatie van de speciale Metro-editie (link) Hollandse Zeiltrots", eind juni 2012.


* publiciteit - realisatie van een aantal pagina’s, o.a. op Startpagina.nl (inclusief links):


* Zeilcharterschepen* Wintercharterschepen * Zeilvracht * Zeilschepen * Chartervaart * Charterdag / Dag van de chartervaart


* Deelname beurzen, tentoonstellingen, evenementen (VHZC eiland stand)

Gepland zijn de Vakantiebeurs Utrecht, HISWA - Klassieke Schepen, 50+ met de VHZC- stand, het Springtij Festival en diverse maritieme evenementen

in Nederland "aan de wal" en op het water, haven- & visserijdagen en zeilwedstrijden. De KNRM, Hartstichting en een groot aantal maritieme instellingen,

verenigingen en musea "zeilen" mee met de promotie “aan boord” van de VHZC. De VHZC brengt op deze wijze de ecologische wijze van vervoer per

zeilschip bij de (toekomstig zeilende) consument onder de aandacht als een belangrijk Nederlands maritiem en toeristisch “product” en om zo het duurzame

imago van de Nederlandse zeilende chartervloot te bevorderen.


* VHZC Symposium

De VHZC is voornemens om in samenwerking met diverse partijen een symposium voor de Nederlandse zeilende beroepsvloot te organiseren.

Onderwerpen zullen zijn:

Promotie chartervloot, professionalisering, (klant)beleving, veiligheid aan boord, verdienmodel beroeps chartervaart, bemanning, vaargebieden. Deze

onderwerpen zullen worden gepresenteerd door professionals uit de branche, in workshops uitgewerkt en gezamenlijk besproken in een panel discussie.De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht

en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.©2008 -2015 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C