Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Financiën VHZC


Fondsenwerving- Projectfinanciering

De financiering wordt gegenereerd van de diverse projecten:

* project AED’s aan boord van de schepen: --- producent/leverancier van de AED, schippers/eigenaren, sponsors; (project beëindigd)

* vrijwilligers van de KNRM voor opleidingen reanimatie+AED: --- schippers; (project beëindigd)

* project duurzaam binnenvaart (zeil)schip Fair Energy©: --- crowdfunding en deelnemende leveranciers; (project beëindigd)

* project "Aan de wal": --- met de resultaten van het project Fair Energy© de eerste CO2 -neutrale bedrijfslocatie in Leiden realiseren; (project beëindigd)

* marketing campagne “Sail Dutch”, o.a. speciale editie METRO: --- de vloot, leveranciers, sponsors; (project beëindigd)

* project Nederlands opleidingsschip "Noord": --- deelnemende partenreders in een partenrederij, sponsors, crowdfunding; (lopend)

* beurzen, tentoonstellingen, evenementen: --- extra bijdragen deelnemers (o.a. leveranciers); (lopend)

* VHZC Scheeps Journaal: --- adverteerders. (project beëindigd)


De VHZC ontvangt, afhankelijk van de omvang van haar activiteiten t.b.v. de projecten een kostendekkende vergoeding.


- Diversen

* giften, schenkingen en donaties door derden


Besteding

In het beleidsplan is vermeld waar aan de VHZC de ter beschikking gestelde fondsen zal besteden, overeenkomstig haar doelstellingen en statuten.

- marketing activiteiten ter bevordering van de Nederlandse zeilvaart;

- website www.vhzc.nl en diverse startpagina's;

- publiciteit: free publicity, speciale editie's van o.a. "VHZC Scheeps Journaal";

- beurzen, tentoonstellingen, evenementen;

onderzoek en voorbereidingen voor de onderstaande projecten:

- Project "Noord";
Jaarstukken


* de stichting VHZC is op 28 december 2009 opgericht.

* over de laatste 3 dagen van 2009 zijn geen jaarstukken opgemaakt, deze zijn opgenomen in de openingsbalans van 2010.

* 2010 en 2011 zijn de jaarstukken op aanvraag beschikbaar.

* vanaf 2012 worden de jaarstukken (Balans en Winst & Verlies) op de site van de V H Z C gepubliceerd.De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht

en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.

©2008 -2021 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C