De handel met de landen rond de Oostzee werd vanaf de Late Middeleeuwen gedreven door kooplieden uit Amsterdam

en was de voornaamste bron van de welvaart. De stad kon zich ontwikkelen tot het economische centrum van Holland

en de stapelplaats van Europa met name voor bulkgoederen zoals graan en hout.


Toen Jan Huygen van Linschoten in 1592 terugkeerde van een succesvolle expeditie naar de Oost was de weg naar

Indië eindelijk mogelijk én lonend voor de Nederlandse handel in vooral specerijen, scheepsbouw en scheepvaart .

Het kapitaal dat men met de Oostzeevaart had verdiend werd deels geïnvesteerd in het ontwikkelen van de scheepvaart

naar Oost-Indië en legde de basis voor de Gouden Eeuw. Tijdelijk opgerichte, succesvolle (voor)compagnieën verdienden

goed, door veel concurrentie en dalende prijzen werd het echter steeds minder rendabel om de schepen te exploiteren.

Door economische motieven werd 1602 de V.O.C. opgericht, het begin van de Gouden Eeuw.


“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen”

zal de Zeeuwse staatsman Johan de Brune (de Oude, 1588-1658) gedacht hebben tijdens de oprichting van de V.O.C.Wij rekenen de promotie, de zichtbaarheid, daarmee het behoud van onze gezamenlijke vloot met ruim 400 schepen,

's-werelds grootste, tevens veiligste Beroeps Zeilvaart én het behoud van vaargebieden tot onze doelstellingen;

dit onderschrijven wij regelmatig bij gemeentelijke, nationale en Europese overheidsinstellingen.

Met het gebruik van social media en op een aantal externe websites kunnen wij de vloot digitaal actueel houden voor het publiek

en belangstellenden in binnen- en buitenland. Met presentaties en deelname aan beurzen bereiken wij het publiek om

reizen te boeken aan boord van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart voor een “live changing experience”
©2008 -2015 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C