Klassieke Schepen 2012
Beurs Klassieke Schepen ~ 2 t/m 4 November 2012


~ 16 jaar beurs klassieke schepen ~


~ KLASSIEKE SCHEPEN GAAN DOOR! ~

Naast ruim 450 Nederlandse Zeilschepen

heeft de VHZC informatie over o.a. duurzame aspecten aan boord.

Zeilen is een dure manier om goedkoop vooruit te komen ~ kan het beter?

&
&
copyright © 2010-2012 by VHZC
"De VHZC meent dat er nog het e.e.a. te winnen valt met zonnepanelen, zonnecollectoren, windturbines,

energieopslag, slimme meet- en regelapparatuur en brandstofgebruik in relatie tot vernieuwende en

ecologische aspecten, het behoud van economische groei, scheppen van werkgelegenheid, prijsstabiele

energiezekerheid, onafhankelijkheid van onstabiele energie-exporterende landen, status

en de kick omdat je er wel mee verdienen kan"

Ook aan boord!

© 2008 - 2015 Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - VHZC