Campagne Sail Dutch!Sail Dutch


De doelstelling van de onafhankelijke stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC) is het wereldwijd


bevorderen, stimuleren, ondersteunen van de Nederlandse zeilende beroeps charter- en handelsvaart;


Hiervoor heeft de VHZC in 2010 het “platform” Sail Dutch! georganiseerd.


Dit is inmiddels uitbesteed aan een externe beheerder (en helaas niet meer "online")


Daarnaast zijn nog een aantal extern beheerde site's tot stand gekomen:


zeilcharterschepenwintercharterschepenzeilschepenzeilvracht
“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen”


Presentatie van de vloot 'aan de wal' en te water, promotie en deelname aan maritieme evenementen en diverse beurzen.

Door de nauwe samenwerking met verschillende betrokkenen (schippers, rederijen, maritieme evenementen, bedrijven en andere bij de zeilende scheepvaart

betrokken partijen) hebben wij de gezamenlijke 1e stap kunnen zetten om te komen tot een marketingcampagne voor de Nederlandse zeilende

beroepschartervaart. Door intensieve samenwerking van de Stichting VHZC met het speciale redactieteam van METRONIEUWS is 28 juni 2012 in de

landelijke uitgave van Metro de speciale editie "Hollandse Zeiltrots" met een oplage van 525.000 exemplaren en ruim 1,6 miljoen potentiële lezers

gerealiseerd. Wordt vervolgd met een nieuwe editie in het landelijke dagblad Metro: "Van dagtocht tot wereldreis"


Bij deze campagne kunnen de aspecten van Nederlands historie als zeilende natie, het maritieme erfgoed, de huidige wereldwijde vloot, de fascinerende

wereld van het zeilen en de economische waarde worden verwerkt in een korte TV commercial van een langere voorlichting promotiefilm, een speciale

editie van het VHZC Scheeps Journaal, ontwikkelen van flyers ten behoeve van o.a. deelname aan beurzen zoals de Klassieke Schepen Beurs Enkhuizen

en de Boot Düsseldorf. De VHZC opereert onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk, er wordt niet bemiddeld en er worden geen provisies berekend.


Leiden oktober 2019

©2008 -2019 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C