Nieuws / News

VHZC & Tres Hombres Terschelling Springtij Festival 2011


Nieuwe aanleginrichting vrachtvervoer


in de werkhaven van Terschelling ?


Enkele overwegingen ten aanzien van


het significant verlies van ligplaatsen voor de Beroeps Zeilvaart

en

de veiligheid van het scheepvaartverkeer


bij het aanleggen van een aanleginrichting voor het vrachtvervoer in de werkhaven,

kenbaar gemaakt bij Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad Terschelling


(VHZC e-Journaal no.76 ~ 24 april 2017 ISSN: 1877-7988)

Haven Terschelling & Oerol 14-06-2012
Rivier cruiseschepen Amsterdam - 21e eeuw Rivier cruiseschepen Amsterdam - 21e eeuw
De activiteiten van de VHZC zijn te alleen te realiseren door donaties.


Elke bijdrage is een steuntje in de rug voor de hele Nederlandse zeilende beroeps- en handelsvaart.


(De Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is een een ANBI)


Bijdragen zijn welkom op TRIODOS NL14 TRIO 0254 3249 59 t.n.v. Stichting VHZC