Update 5 van de VHZC, 28 juni 2012“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen”* 28 juni 2012 - Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie & "Hollandse Zeiltrots"

Door intensieve samenwerking van de Stichting VHZC met het speciale redactieteam van METRONIEUWS is het 28 juni gelukt in de landelijke

uitgave van Metro de speciale editie "Hollandse Zeiltrots" met een oplage van 525.000 exemplaren en ruim 1,6 miljoen potentiële lezers te realiseren.

De VHZC heeft door nauwe samenwerking met verschillende betrokkenen (schippers, rederijen, maritieme evenementen, bedrijven en

andere bij de zeilende scheepvaart betrokken partijen) de gezamenlijke 1e stap kunnen zetten om te komen tot een marketingcampagne voor de

Nederlandse zeilende beroepschartervaart.

Wij zijn er van overtuigd dat door deze uitgave extra aandacht wordt gevestigd op de zeilende beroepsvaart en de veelzijdige mogelijkheden die deze

unieke branche aan de Nederlandse reiziger te bieden heeft.

Klik hier voor de speciale online editie "Hollandse Zeiltrots"


of

klik hier voor de editie in pdf (5,2 MB)
Wordt vervolgd!


Tot de volgende update, een goed vaarseizoen, veel vaarplezier en Fair Winds

 
 
Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)

Kamer van Koophandel: 34371674

Rekening 26 40 25 t.n.v. Stichting VHZC, Overveen

Rekening Triodos Bank: 254 324 959 t.n.v. Stichting VHZC, Overveen

Alle projecten van de VHZC lopen via de Triodos Bank !Het recente  VHZC nieuws volgen via twitter op deze link? of LinkedIn groep VHZC


<= update 6 Archief update's update 4 =>