Update 3, eind mei 2012


*Nederlands trots!

De Stichting VHZC heeft tijd, energie en middelen gestoken in nieuwe initiatieven, o.a. door de Nederlandse zeilende beroeps chartervloot

een breed landelijk podium aan te bieden om zichzelf ruimschoots te kunnen etaleren in de thema editie "Nederlands Trots!" van het dagblad Metro (*)


De plannen vorderen gestaag!


Naast de afronding van de financiën voor de uitgave met 8 pagina's ingeniet in de reguliere editie van Metro met een oplage

van 460.000 (ruim 1,6 miljoen lezers) en inclusief een groot aantal extra losse exemplaren

buigen wij ons inmiddels over de inhoud.Wordt vervolgd!


(*) Om mogelijke misverstanden te voorkomen en hoogstwaarschijnlijk overbodig

willen we toch benadrukken dat de initiatieven en activiteiten van de Stichting VHZC

geen relatie hebben tot die van de “Werkgroep Alle hens aan dek” !“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen” 
 


DONATIES

De Nederlandse zeilende chartervaart vaart op financieel woelige baren:

* (inter)nationale wet- en regelgeving

* aanhoudende (inter)nationale financiële onzekerheden

* onzekere economische ontwikkelingen

Het bestuur van de VHZC heeft daarom besloten de vrijwillige bijdrage van schipper/eigenaren te verlagen van  € 45,-  naar € 35,-/jaar

op rekening 26 40 25 t.n.v. Stichting VHZC, Overveen o.v.v. kenmerk acceptgiro of met plaats & scheepsnaam

of

op bankrekening Triodos Bank: 254 324 959 t.n.v. Stichting VHZC, Overveen o.v.v. alleen de scheepsnaam & plaats.

Alle projecten van de VHZC lopen al via de Triodos bank, t.z.t. verhuisd het hele betalingsverkeer naar de Triodos Bank.


Bedankt (alvast) voor alle bijdragen, reeds ontvangen en nog onderweg!
Het recente  VHZC nieuws volgen via twitter op deze link? of LinkedIn groep VHZCTot de volgende update, een goed vaarseizoen en Fair Winds


<= update 4 Archief update's update 2 =>