Update 2, april 2012


*Hoogste tijd voor actie! VHZC start landelijke promotie zeilende chartervaart

Met ruim 450 Nederlandse schepen hebben wij niet alleen ’s werelds grootste zeilende chartervloot, maar zijn we ook zeer vooruitstrevend op het gebied

van veiligheid, duurzaamheid en scheepvaartopleidingen, behoud van cultuurhistorische waarden. Wij hebben een breed scala aan specialistische

scheepvaartbedrijven en maritieme toeleveranciers en bieden als zeilende vloot een aantrekkelijke toeristische bestemming en veel werkgelegenheid.

Nederland heeft reden tot trots als we kijken naar onze zeilende chartervloot

We zeilen wat af in Europa, wereldwijd en in Nederland met een goede mix van gastvrijheid en beleving, oude tradities, een goed product

met een goede prijs, een grote diversiteit aan schippers, schepen en vaargebieden. De vloot is er ook in 2012 weer helemaal klaar voor!

De VHZC start een brede campagne om de HELE Nederlandse zeilende chartervloot bij het Nederlandse publiek onder de aandacht te brengen

Dit is de reden dat wij in samenwerking met een landelijk dagblad, samen met schippers/eigenaren, maritieme organisaties en leveranciers een themakrant uitbrengen.

De publicatiedatum van de speciale editie is eind juni a.s. met een oplage van 460.000 stuks en ruim 1,5 miljoen lezers.
“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen”De VHZC is niet betrokken bij de werkgroep "Alle hens aan dek"

 
 


DONATIES

De Nederlandse zeilende chartervaart vaart op financieel woelige baren:

* (inter)nationale wet- en regelgeving

* aanhoudende (inter)nationale financiële onzekerheden

* onzekere economische ontwikkelingen

Het bestuur van de VHZC heeft daarom besloten om de donatie voor schipper/eigenaren te verlagen van  € 45,-  naar € 35,-

Uiteraard een vrijwillige bijdrage op rekening 26 40 25 t.n.v. Stichting VHZC, Overveen o.v.v. kenmerk acceptgiro of met plaats & scheepsnaam

of

op bankrekening Triodos Bank: 254 3249 59 t.n.v. Stichting VHZC, Overveen o.v.v. alleen de scheepsnaam & plaats.

Alle projecten van de VHZC lopen al via de Triodos bank, t.z.t. verhuisd het hele betalingsverkeer naar de Triodos Bank.


Bedankt (alvast) voor alle bijdragen, reeds ontvangen en nog onderweg!
Het recente  VHZC nieuws volgen via twitter op deze link? of LinkedIn groep VHZCTot de volgende update, een goed vaarseizoen en Fair Winds


<= update 3 Archief update's update 1 =>