Zeil mee met de VHZC

- Velden met * gaarne invullen !

Ik steun de VHZC en zeil mee met een donatie

kies hier voor uw bijdrage

vul hier uw donatiebedrag in:

* uw email:

* nogmaals uw email:

* telefoon:

* voorletter(s):

- tussenvoegsel:

* achternaam:

* adres:

* postcode:

* plaats:

* land:

Opmerkingen:Aanmelding meezeilers (donateurs)


Ja, ik zeil mee met de VHZC en wordt donateur van de

Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie voor de

promotie van, met ruim 400 schepen, ‘s-werelds grootste

vloot zeilende passagierschepen.


Schippers en scheepseigenaren:

Met een vrijwillige bijdrage van € 1 per dagtochtenplaats per jaar(*):

- bevorderen zij de hele Nederlandse passagier zeilvaart met promotie tijdens

maritieme evenementen, tentoonstellingen en beurzen (link)

(*) minimaal € 12 per schip per jaar (12 dagtochtenplaatsen)


Bedrijven:

Met een vrijwillige bijdrage van € 10 per jaar:

- bevorderen zij de hele Nederlandse zeilende passagier chartervaart, tevens

met vermelding en link naar hun eigen bedrijf op de startpagina chartervaart


Particulieren:

Met een donatie :

- ondersteunen zij de promotie van de Nederlandse zeilende charterschepen

- kunnen zij inschrijven op dagtochten, speciale maritieme evenementen of

special aanbiedingen(**) en worden hiervoor op de hoogte gehouden.


TRIODOS rekening NL14 TRIO 0254 324 959

t.n.v. Stichting VHZC o.v.v. donatie 2016

Vul het formulier hiernaast in, klik op "Verstuur" en u ontvangt op uw

aangegeven e-mail adres een bericht ter bevestiging van uw aanmelding,

tevens bewijs van betaling.

De VHZC gebruikt uw adresgegevens uitsluitend voor eigen gebruik

en stelt adressen niet beschikbaar aan derden.